tel: 662 018 291 biuro@reco.com.pl

Reco - Audyty środowiskowe

Audyty ochrony środowiska dla firm
Nasze usługiSkontaktuj się

Audyt ochrony środowiska dla firm

Darmowa konsultacja?  zadzwoń teraz!

Reco Tomasz Łuczak

Audyt ochrony środowiska dla Twojej firmy

RECO Tomasz Łuczak

Ekspert ds. ochrony środowiska z ponad 15 letnim doświadczeniem. Koordynator ponad 500 projektów z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami oraz współautor wielu dokumentacji eksperckich.

Twórca działów ochrony środowiska w największych ogólnopolskich firmach doradczo-konsultingowych.

Koordynator najbardziej rozbudowanej sieci w Polsce najwyższej klasy ekspertów, specjalistów, audytorów, prawników oraz szkoleniowców z obszaru ochrony środowiska, gospodarki odpadami, zagadnień dotyczących śladu węglowego oraz gospodarki o obiegu zamkniętym.

Reco – Pełna obsługa w zakresie ochrony środowiska

Profesjonalne audyty ochrony środowiska

Audyt środowiskowy jest przeważnie pierwszym etapem współpracy. Polega on na wielowymiarowej ocenie stopnia realizacji przez przedsiębiorcę wymagań formalno-prawnych z zakresu ochrony środowiska, a w szczególności:

 

 • Sprawdzeniu dokumentów dotyczących ochrony środowiska oraz gospodarki odpadami , tj.: dokumentów wystawionych w bazie BDO,, zezwoleń, zgłoszeń, pozwoleń, podpisanych umów, jak również posiadanych dokumentacji niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej pod kątem wymagań prawnych z zakresu ochrony środowiska oraz gospodarki odpadami.

 

 • W zakresie obowiązku sporządzania sprawozdań z korzystania ze środowiska i weryfikacji prawidłowości wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska za ostatnie 5 lat

 

 • Analizowane są raporty składane przez firmy do Krajowego Ośrodka Zarządzania i Bilansowania Emisji.

 

 • Przeanalizowane zostaną dane o tym, jakie rodzaje odpadów są generowane, ile każdego rodzaju jest usuwane oraz sposób, w jaki poszczególne rodzaje są usuwane.

 

 • Określenie obowiązków przedsiębiorcy z zakresu gospodarki odpadami.

 

 • Analiza ewidencji odpadów prowadzonej z wykorzystaniem kart transferowych i kart ewidencji odpadów

 

 • Dane oceniające stopień wdrożenia w przedsiębiorstwie systemu selektywnej zbiórki odpadów w podziale na główne rodzaje odpadów.

 

 • Analiza wymaganych prawem dokumentów posiadanych przez firmy odbierające odpady z obiektów naszych klientów, w tym decyzji, pozwoleń i zezwoleń

 

 • Zdefiniowanie obowiązków przedsiębiorców w zakresie przedostawania się zanieczyszczeń do powietrza

 

 • Analiza dotychczasowych pomiarów środowiskowych pod kątem: weryfikacji zakresu pomiarowego, zgodności z wymogami prawnymi oraz zgodności z decyzjami administracyjnymi

 

 • Studium obowiązków przedsiębiorcy w zakresie gospodarki wodno-ściekowej

 

 • Definicja obowiązków przedsiębiorcy wynikających z: Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz o odpadach opakowaniowych

 

 • Analiza wymaganych prawem dokumentów posiadanych przez firmy odbierające odpady z obiektów naszych klientów, w tym decyzji, pozwoleń i zezwoleń.

 

 • Jakie są obowiązki przedsiębiorcy w zakresie zanieczyszczenia powietrza

 

 • Analiza dotychczasowych pomiarów środowiskowych pod kątem: weryfikacji zakresu pomiarowego, zgodności z wymogami prawnymi, zgodności z decyzjami administracyjnymi.

 

 • Analiza działalności przedsiębiorcy pod kątem wymagań wynikających z rozporządzenia REACH

 

 • Analiza działalności firmy pod kątem stosowania substancji chemicznych i substancji kontrolowanych oraz analiza ewidencji prowadzonej w tym zakresie.

 

 • Analiza systemu zarządzania energią wraz z rekomendacją działań związanych z zarządzaniem ryzykiem związanym z przyszłym zapotrzebowaniem na energię.

 

 • Analiza możliwości wdrożenia Systemu Zarządzania Energią zgodnie z normą ISO 50001

 

 

 

 

 

Rekomendacje zawarte w raporcie poaudytowym pozwolą wyznaczyć plan działań i zakres współpracy jak również zawierać będą wytyczne pozwalające na redukcję kosztów związanych z obszarem ochrony środowisk i gospodarki odpadami.

W czym pomożemy?

Oferujemy doradztwo w pełnym zakresie spraw ochrony środowiska

Stała obsługa firm z zakresu ochrony środowiska ( EKO-OUSOURCING)

Sporządzanie wniosków o uzyskanie pozwoleń / zezwoleń środowiskowych

Sporządzanie raportów oddziaływania inwestycji na środowisko

Ślad węglowy, gospodarka o obiegu zamkniętym

Obsługa BDO, KOBiZE, ewidencja, sprawozdania, opłaty

Mamy najlepszych specjalistów

Działamy w całej Polsce

Zapewniamy obsługę ochrony środowiska dla firm z całej Polski, współpracujemy z wieloma znakomitymi specjalistami w branży.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu możemy skutecznie pomóc w realizacji każdego projektu w zakresie ochrony środowiska

Kontakt:

Fundacja ochrony środowiska Reco

Okrężna 8
44-100 Gliwice

tel: 662 018 291
Email: biuro@reco.com.pl

 

Obsługujemy firmy z całej Polski