tel: 662 018 291 biuro@reco.com.pl
Kiedy karta ewidencji odpadów? Kluczowe informacje o sprawozdaniu BDO
Przejdź do artykułuSkontaktuj się
Ślad węglowy

Sprawozdania do BDO

System BDO (Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami) wymaga od przedsiębiorców dokładnego dokumentowania gospodarowania odpadami. Jednym z kluczowych elementów tego procesu jest karta ewidencji odpadów. W tym artykule wyjaśniamy, kiedy należy sporządzić tę kartę i jakie informacje powinna zawierać.

Czym jest karta ewidencji odpadów?

Karta ewidencji odpadów to dokument, w którym przedsiębiorca zobowiązany jest do rejestrowania informacji o rodzajach i ilościach wytwarzanych, zbieranych, przetwarzanych, a także o sposobie gospodarowania odpadami. Jest to niezbędny element ewidencji odpadów, który musi być prowadzony przez każdego przedsiębiorcę działającego w obszarze gospodarki odpadami.

Kiedy należy sporządzić kartę ewidencji odpadów?

Karta ewidencji odpadów powinna być sporządzana na bieżąco, co oznacza, że każda zmiana w gospodarowaniu odpadami powinna być odnotowana w karcie. Dokument ten jest podstawą do przygotowania rocznego sprawozdania BDO, które przedsiębiorcy są zobowiązani składać do 15 marca każdego roku za poprzedni rok kalendarzowy.

Jakie informacje powinna zawierać karta ewidencji odpadów?

Karta ewidencji odpadów powinna zawierać szczegółowe informacje o odpadach, w tym ich rodzaj, ilość, sposób gospodarowania, a także dane o miejscu ich przechowywania lub przetwarzania. Ważne jest, aby informacje te były dokładne i aktualne, ponieważ stanowią one podstawę do oceny zgodności działalności przedsiębiorstwa z przepisami o gospodarce odpadami.

Ważność karty ewidencji odpadów w kontekście BDO

Karta ewidencji odpadów jest kluczowym dokumentem w systemie BDO. Nie tylko umożliwia ona przedsiębiorcom spełnienie obowiązków sprawozdawczych, ale także pozwala na efektywną kontrolę i zarządzanie procesem gospodarowania odpadami. Niedokładne lub niekompletne prowadzenie karty ewidencji odpadów może skutkować problemami prawymi i finansowymi.

Podsumowanie

Karta ewidencji odpadów jest niezbędnym elementem systemu BDO, który każdy przedsiębiorca działający w obszarze gospodarki odpadami powinien prowadzić z należytą starannością. Pamiętaj, że terminowe i prawidłowe prowadzenie ewidencji odpadów jest kluczowe dla uniknięcia problemów prawnych i finansowych.

Doradztwo w zakresie ochrony środowiska dla firm

Darmowa konsultacja?  zadzwoń teraz!

Kontakt:

Fundacja ochrony środowiska Reco

Okrężna 8
44-100 Gliwice

tel: 662 018 291
Email: biuro@reco.com.pl

 

Obsługujemy firmy z całej Polski