tel: 662 018 291 biuro@reco.com.pl
Kto musi raportować ślad węglowy? | Audyt śladu węglowego jako klucz do odpowiedzialności
Przejdź do artykułuSkontaktuj się
Reco Tomasz Łuczak

Kto musi raportować ślad węglowy? Zrozumienie audytu śladu węglowego

Raportowanie śladu węglowego stało się nie tylko wyznacznikiem odpowiedzialności korporacyjnej, ale także wymogiem dla wielu podmiotów. Audyt śladu węglowego dostarcza informacji o tym, jakie są rzeczywiste emisje CO2 i jakie działania można podjąć, aby je zredukować.

1. Duże przedsiębiorstwa

Wielu regulatorów na świecie wymaga od dużych przedsiębiorstw raportowania ich emisji CO2. Transparentność w tym zakresie pomaga w budowaniu zaufania wśród inwestorów, klientów i społeczności lokalnych.

2. Instytucje publiczne

Rządy i instytucje publiczne często są zobligowane do monitorowania i raportowania swojego śladu węglowego, aby śledzić postępy w zakresie zobowiązań klimatycznych.

3. Organizacje pozarządowe (NGO)

Choć NGO nie zawsze są prawnie zobligowane do przeprowadzenia audytu śladu węglowego, wiele z nich robi to w ramach swojego zaangażowania na rzecz środowiska.

4. Przedsiębiorstwa z sektora energetycznego

Firmy energetyczne, ze względu na charakter swojej działalności, często podlegają rygorystycznym wymogom raportowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych.

5. Partnerzy handlowi i kontrahenci

Współczesny rynek wymaga od firm odpowiedzialności w zakresie łańcucha dostaw. Dlatego wiele przedsiębiorstw wymaga od swoich dostawców przeprowadzenia audytu śladu węglowego i przedstawienia wyników.

Jak audyt śladu węglowego może pomóc?

Audyt śladu węglowego nie tylko identyfikuje obszary o wysokiej emisji CO2, ale także pomaga organizacjom w planowaniu działań mających na celu jej redukcję. Eksperci z zakresu audytu dostarczają rekomendacji dotyczących działań, które mogą przynieść największe korzyści dla środowiska.

Podsumowanie

Raportowanie śladu węglowego stało się nieodłącznym elementem odpowiedzialności biznesowej w dzisiejszych czasach. Dzięki dokładnemu audytowi śladu węglowego organizacje mogą podjąć świadome decyzje w kierunku bardziej zrównoważonej przyszłości.

Doradztwo w zakresie ochrony środowiska dla firm

Darmowa konsultacja?  zadzwoń teraz!

Kontakt:

Fundacja ochrony środowiska Reco

Okrężna 8
44-100 Gliwice

tel: 662 018 291
Email: biuro@reco.com.pl

 

Obsługujemy firmy z całej Polski