tel: 662 018 291 biuro@reco.com.pl
Kto ponosi odpowiedzialność za BDO? Rozwiewamy wątpliwości
Przejdź do artykułuSkontaktuj się
Ślad węglowy

Sprawozdania do BDO

System BDO (Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami) wprowadza nowe obowiązki dla przedsiębiorców w Polsce. W tym artykule wyjaśniamy, kto jest odpowiedzialny za prawidłowe prowadzenie ewidencji i składanie sprawozdania BDO, oraz jakie konsekwencje mogą wynikać z niewypełnienia tych obowiązków.

Kto jest odpowiedzialny za rejestrację w systemie BDO?

Obowiązek rejestracji w systemie BDO dotyczy wszystkich przedsiębiorców, którzy wytwarzają, przetwarzają, zbierają, transportują lub unieszkodliwiają odpady. Obejmuje to również firmy wprowadzające na rynek produkty w opakowaniach, sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie, akumulatory, pojazdy, oleje smarowe oraz opony.

Jakie są obowiązki przedsiębiorców w systemie BDO?

Przedsiębiorcy zarejestrowani w systemie BDO są zobowiązani do prowadzenia szczegółowej ewidencji odpadów oraz składania rocznych sprawozdań BDO. Ewidencja powinna zawierać informacje o rodzajach, ilościach i sposobach gospodarowania odpadami. Sprawozdanie roczne jest podsumowaniem tych danych i powinno być składane do 15 marca każdego roku.

Jakie są konsekwencje niewypełnienia obowiązków BDO?

Niewypełnienie obowiązków związanych z systemem BDO, takich jak brak rejestracji, niewłaściwe prowadzenie ewidencji, czy niezłożenie sprawozdania rocznego, może skutkować nałożeniem kar finansowych. Ponadto, brak zgodności z wymogami BDO może prowadzić do problemów prawnych i administracyjnych dla przedsiębiorstwa.

Podsumowanie

Podsumowując, odpowiedzialność za BDO spoczywa na przedsiębiorcach, którzy wytwarzają, przetwarzają, zbierają, transportują lub unieszkodliwiają odpady, a także na tych, którzy wprowadzają na rynek określone produkty. Ważne jest, aby przedsiębiorcy byli świadomi swoich obowiązków i terminów w systemie BDO, aby uniknąć potencjalnych kar i problemów prawnych.

Doradztwo w zakresie ochrony środowiska dla firm

Darmowa konsultacja?  zadzwoń teraz!

Kontakt:

Fundacja ochrony środowiska Reco

Okrężna 8
44-100 Gliwice

tel: 662 018 291
Email: biuro@reco.com.pl

 

Obsługujemy firmy z całej Polski