tel: 662 018 291 biuro@reco.com.pl
Podstawy metodologii obliczania śladu węglowego
Przejdź do artykułuSkontaktuj się
Ślad węglowy

Ślad węglowy

Współczesny świat biznesu coraz bardziej zwraca uwagę na aspekty związane z ochroną środowiska. Jednym z kluczowych wskaźników w tej dziedzinie jest ślad węglowy. W tym artykule omówimy podstawy metodologii obliczania tego wskaźnika oraz kluczowe normy i zakresy emisji.

Co to jest ślad węglowy?

Ślad węglowy to wyliczenie całkowitej emisji gazów cieplarnianych podczas pełnego cyklu życia produktu. Jest on wyrażony jako ekwiwalent dwutlenku węgla na jednostkę funkcjonalną produktu. Obliczenie śladu węglowego pozwala firmom na lepsze zrozumienie wpływu ich działalności na środowisko i podejmowanie świadomych decyzji biznesowych.

Normy i standardy w obliczaniu śladu węglowego

W obliczeniach śladu węglowego stosuje się różne normy i specyfikacje. Do najważniejszych należą PAS 2050 oraz ISO 14067:2013. Te normy określają, jakie procesy i działania należy uwzględnić w obliczeniach oraz jakie metody należy zastosować, aby uzyskać dokładne i wiarygodne wyniki.

PAS 2050

PAS 2050 to norma opracowana przez British Standards Institution. Skupia się ona na obliczeniach śladu węglowego produktów i usług. Norma ta uwzględnia cały cykl życia produktu, od pozyskania surowców, przez produkcję, dystrybucję, użytkowanie, aż po utylizację.

ISO 14067:2013

ISO 14067:2013 to międzynarodowy standard dotyczący obliczeń śladu węglowego produktów. Podobnie jak PAS 2050, skupia się na całym cyklu życia produktu. Jednakże norma ta zawiera bardziej szczegółowe wytyczne dotyczące poszczególnych etapów obliczeń oraz metodologii pomiaru.

Zakresy emisji w metodologii śladu węglowego

W metodologii obliczania śladu węglowego wyróżnia się trzy zakresy emisji. Są to:

  • Zakres 1: bezpośrednie emisje z własnych źródeł, np. spalanie paliw w zakładzie produkcyjnym.
  • Zakres 2: pośrednie emisje związane z zakupem energii, np. elektryczności czy ciepła.
  • Zakres 3: inne pośrednie emisje, np. związane z transportem, produkcją surowców czy utylizacją produktu.

Podsumowanie

Obliczenie śladu węglowego jest kluczowym elementem odpowiedzialnej działalności biznesowej. Pozwala ono firmom na lepsze zrozumienie wpływu ich działalności na środowisko i podejmowanie świadomych decyzji. Dzięki stosowaniu odpowiednich norm i metodologii, przedsiębiorstwa mogą dokładnie określić swój ślad węglowy i podjąć działania mające na celu jego redukcję.

Doradztwo w zakresie ochrony środowiska dla firm

Darmowa konsultacja?  zadzwoń teraz!

Kontakt:

Fundacja ochrony środowiska Reco

Okrężna 8
44-100 Gliwice

tel: 662 018 291
Email: biuro@reco.com.pl

 

Obsługujemy firmy z całej Polski