tel: 662 018 291 biuro@reco.com.pl
Procedura obliczania śladu węglowego
Przejdź do artykułuSkontaktuj się
Ślad węglowy

Ślad węglowy

Obliczanie śladu węglowego stało się kluczowym elementem w strategiach ekologicznych wielu firm na całym świecie. Pozwala to organizacjom ocenić ich wpływ na środowisko i podjąć świadome decyzje w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Co to jest ślad węglowy?

Ślad węglowy to suma wszystkich emisji gazów cieplarnianych wyrażona w jednostkach równoważnika dwutlenku węgla (CO2e). Uwzględnia on nie tylko emisje dwutlenku węgla, ale również innych gazów, takich jak metan czy podtlenek azotu, które mają potencjał ocieplania globalnego.

Jakie dane są niezbędne do obliczenia śladu węglowego?

Do obliczania śladu węglowego konieczne jest zebranie szerokiej gamy danych. Wśród nich warto wymienić:

  • Zużycie energii (prąd, gaz, olej opałowy)
  • Zużycie wody
  • Produkcja odpadów
  • Środki transportu (samochody służbowe, transport publiczny, loty)

Procedura obliczania śladu węglowego krok po kroku

Krok 1: Określenie zakresu analizy

Przed przystąpieniem do obliczeń, kluczowe jest określenie zakresu analizy. Czy chcemy analizować całą organizację czy może tylko określony produkt czy usługę? Decyzja ta wpłynie na zakres danych, które musimy zebrać.

Krok 2: Zebranie danych

Jak już wspomniano wcześniej, konieczne jest zebranie odpowiednich danych. W zależności od zakresu analizy mogą to być dane dotyczące zużycia energii, wody, produkcji odpadów czy środków transportu.

Krok 3: Wybór współczynników emisji

Współczynniki emisji to wartości, które pozwalają przeliczyć zużycie zasobów (np. energii czy wody) na emisje gazów cieplarnianych. Współczynniki te mogą różnić się w zależności od kraju czy regionu, dlatego ważne jest wybór odpowiednich wartości dla analizowanej organizacji.

Krok 4: Obliczenia

Z zebranych danych i wybranych współczynników emisji przeprowadzane są obliczenia, które pozwolą określić wielkość śladu węglowego organizacji.

Krok 5: Weryfikacja i raportowanie

Wyniki obliczeń powinny zostać zweryfikowane, aby upewnić się, że są one dokładne i wiarygodne. Następnie wyniki te mogą zostać przedstawione w formie raportu, który może być udostępniony interesariuszom firmy oraz szerzej – opinii publicznej.

Rola obliczania śladu węglowego w strategii ekologicznej firmy

Obliczanie śladu węglowego to nie tylko sposób na ocenę wpływu firmy na środowisko, ale też narzędzie do budowania pozytywnego wizerunku firmy, oszczędzania zasobów czy zwiększania konkurencyjności na rynku.

Podsumowanie obliczania śladu węglowego

Procedura obliczania śladu węglowego jest kluczowym elementem w procesie oceny wpływu firmy na środowisko. Poprzez dokładne i wiarygodne obliczenia, firmy mogą podjąć świadome decyzje w zakresie zrównoważonego rozwoju i budowania pozytywnego wizerunku w oczach interesariuszy.

Doradztwo w zakresie ochrony środowiska dla firm

Darmowa konsultacja?  zadzwoń teraz!

Kontakt:

Fundacja ochrony środowiska Reco

Okrężna 8
44-100 Gliwice

tel: 662 018 291
Email: biuro@reco.com.pl

 

Obsługujemy firmy z całej Polski