tel: 662 018 291 biuro@reco.com.pl
Roczne Sprawozdanie BDO: Jak Złożyć Sprawozdanie do Urzędu Marszałkowskiego?
Przejdź do artykułuSkontaktuj się
Ślad węglowy

Sprawozdania do BDO

W obliczu rosnących wymagań dotyczących gospodarki odpadami, roczne sprawozdanie BDO stało się kluczowym obowiązkiem dla wielu przedsiębiorców. W tym artykule wyjaśniamy, jak skutecznie i zgodnie z przepisami złożyć sprawozdanie do Urzędu Marszałkowskiego.

Co to jest Roczne Sprawozdanie BDO?

Roczne sprawozdanie BDO to dokument, który muszą składać wszystkie podmioty gospodarujące odpadami. Jest to część systemu BDO (Baza Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami), który ma na celu usprawnienie i uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami w Polsce.

Kto Musi Składać Sprawozdanie?

Obowiązek składania rocznego sprawozdania BDO dotyczy wszystkich przedsiębiorców, którzy są zarejestrowani w systemie BDO i prowadzą działalność związaną z wytwarzaniem, przetwarzaniem, zbieraniem lub transportowaniem odpadów.

Terminy i Procedura Składania Sprawozdania

Sprawozdanie należy złożyć do 15 marca każdego roku za poprzedni rok kalendarzowy. Proces składania sprawozdania odbywa się elektronicznie poprzez system BDO.

Krok po Kroku: Jak Złożyć Sprawozdanie?

Proces składania rocznego sprawozdania BDO do Urzędu Marszałkowskiego wymaga kilku kroków:

  1. Logowanie do Systemu BDO: Aby złożyć sprawozdanie, musisz najpierw zalogować się do swojego konta w systemie BDO.
  2. Wybór Formularza Sprawozdania: W systemie BDO wybierz odpowiedni formularz sprawozdania zależny od rodzaju Twojej działalności.
  3. Wypełnienie Danych: Dokładnie wypełnij formularz, podając wszystkie wymagane informacje dotyczące wytwarzanych, przetwarzanych, zbieranych lub transportowanych odpadów.
  4. Weryfikacja i Zatwierdzenie: Przed złożeniem sprawozdania dokładnie sprawdź wszystkie wprowadzone dane. Następnie zatwierdź i wyślij sprawozdanie.

Co Po Złożeniu Sprawozdania?

Po złożeniu sprawozdania, Urząd Marszałkowski przeprowadzi jego weryfikację. W przypadku stwierdzenia niezgodności, możesz zostać poproszony o jego korektę.

Kary za Niezłożenie Sprawozdania

Niezłożenie rocznego sprawozdania BDO w terminie może skutkować nałożeniem kary finansowej. Dlatego tak ważne jest, aby pamiętać o terminie i prawidłowości składanych danych.

Dla bardziej szczegółowych informacji na temat rocznego sprawozdania BDO, odwiedź naszą stronę.

Doradztwo w zakresie ochrony środowiska dla firm

Darmowa konsultacja?  zadzwoń teraz!

Kontakt:

Fundacja ochrony środowiska Reco

Okrężna 8
44-100 Gliwice

tel: 662 018 291
Email: biuro@reco.com.pl

 

Obsługujemy firmy z całej Polski