tel: 662 018 291 biuro@reco.com.pl

Ewidencja, sprawozdania, opłaty

Obsługa BDO, KOBIZE
Nasze usługiSkontaktuj się

Outsourcing BDO, KOBIZE

Zadzwoń teraz!

Reco Tomasz Łuczak
Reco Tomasz Łuczak

Obsługa BDO – SPRAWOZDANIE w BDO

Na podstawie zapisów  Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r.  o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 z późn. zm.) – sprawozdanie roczne  o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami sporządza:

1) wytwórca obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów;

2) prowadzący działalność polegającą na gospodarowaniu odpadami,
z wyłączeniem prowadzącego odbieranie odpadów komunalnych,
w zakresie:

a) zbierania odpadów,

b) przetwarzania odpadów

3) podmiot prowadzący działalność polegającą na wydobywaniu odpadów ze składowiska lub ze zwałowiska odpadów. 

Sprawozdanie roczne należy złożyć za pośrednictwem bazy BDO w terminie do 15 marca za rok poprzedni.

W ramach obsługi BDO pomagamy w sporządzeniu i składaniu sprawozdania do BDO

Obsługa KOBIZE – RAPORT KOBIZE

Konieczność złożenia  raportu do KOBiZE (Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami) obejmuje firmy , które podczas prowadzonej działalności gospodarczej wprowadzają do powietrza gazy cieplarniane i inne substancje.

Jeżeli więc firma:

  • posiada instalację tj. urządzenia techniczne np. kocioł, piec, agregat prądotwórczy, stanowisko spawalnicze, komorę lakierniczą, nagrzewnicę, klimatyzatory itp., lub,
  •  powoduję emisję do powietrza tylko i wyłącznie z eksploatacji urządzeń (w tym środków transportu),

 

powinna  złożyć  raport KOBiZE zawierający informacje dotyczące poprzedniego roku kalendarzowego wskazane w art. 6 ust. 2 pkt. 1-5 Ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. 2016, poz.266).

Raport do KOBIZE należy złożyć do końca lutego za rok poprzedni.

W ramach obsługi KOBIZE pomagamy w sporządzeniu i składaniu raportu do KOBIZE

 

 

Obsługa BDO, KOBIZE
Reco Tomasz Łuczak

OPŁATY ŚRODOWISKOWE

Przedsiębiorca korzystający ze środowiska ma obowiązek sporządzić sprawozdanie z zakresu korzystania ze środowiska oraz uiścić stosowne opłaty środowiskowe.

Opłaty wnosi się za:

1. Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza m.in.  przeładunek benzyn silnikowych, kotły, silniki spalinowe, chów lub hodowla drobiu, spawanie, malowanie. 
2. Składowanie odpadów.

Sprawozdanie  z zakresu korzystania ze środowiska należy złożyć do 31 marca za rok poprzedni.

W czym pomożemy?

Wykonujemy obsługę w pełnym zakresie spraw ochrony środowiska

Mamy najlepszych specjalistów

Działamy w całej Polsce

Realizujemy w imieniu Naszych Klientów wszelkie obowiązki ewidencyjne, sprawozdawcze oraz dokumentacyjne z zakresu ochrony środowiska oraz gospodarki odpadami. 

Świadczymy usługi na terenie całej Polski na zasadzie obsługi abonamentowej jak również na podstawie zleceń jednorazowych.

Kontakt:

Fundacja ochrony środowiska Reco

Okrężna 8
44-100 Gliwice

tel: 662 018 291
Email: biuro@reco.com.pl

 

Obsługujemy firmy z całej Polski